Ekologia

Dlaczego święty Franciszek jest patronem ekologów?

Dlaczego święty Franciszek jest patronem ekologów?

Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanym postaci na świecie, kojarzącą się głównie z ubóstwem, pokorą i miłością do każdego stworzenia. To właśnie z tej ostatniej cechy wywodzi się jego patronat nad ekologami. Ale dlaczego ten średniowieczny mnich został wyznaczony na patrona tych, którzy dbają o zdrowie naszej planety? Odpowiedź na to pytanie tkwi w głęboko zakorzenionych przekonaniach Franciszka, jego osobistej duchowości i postrzeganiu świata.

Poglądy Franciszka na szanowanie natury

Franciszek z Asyżu urodził się w XII wieku, w okresie kiedy zasoby naturalne były traktowane jako niemal niewyczerpane. Jednak Franciszek w swojej duchowości i filozofii życia miał zupełnie inne podejście. Uważał, że każda forma życia ma swoje miejsce w boskim planie i zasługuje na szacunek. Nosił w sobie głęboką miłość i cześć dla przyrody, którą uważał za odbicie piękna Boga. Zamiast dominować nad naturą, człowiek miał żyć w harmonii z nią i dbać o nią, podobnie jak o swojego brata czy siostrę.

Franciszek jako twórca 'kantyku słońca’

To właśnie ta filozofia zrodziła 'Kantyk słońca’, który jest uważany za najstarszy zapisany w języku włoskim tekst literacki. Franciszek w swoim hymnie opiewał piękno przyrody i świata stworzonego przez Boga. Podziękowania składał nie tylko Bogu, ale także Słońcu, Księżycowi, Gwiazdom, Wiatrowi, Powietrzu, Ogniu, Ziemi i Wodzie.

„Chwalony bądź, Panie mój, z bratem naszym, słońcem… Chwalony bądź, mój Panie, z siostrą naszą, matką ziemią…”

pisze Franciszek. Używając rodzajników 'brat’ i 'siostra’ podkreślał, że wszystko na Ziemi jest ze sobą powiązane i tworzy jedną całość.

Znaczenie kanonizacji Franciszka dla ekologów

Kiedy w 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem tych, którzy dbają o środowisko naturalne zaznaczył, jak ważne jest przesłanie tego świętego dla współczesnego świata. W dobie narastającej świadomości degradacji środowiska naturalnego i konsekwencjach antropocentrycznego podejścia do ziemi, Franciszek z Asyżu staje się symbolem innego spojrzenia na rolę człowieka w świecie.

„Święty Franciszek jest dla nas, którzy twierdzimy, że szanujemy środowisko, przykładem harmonii i pełnej miłości relacji z naturą. On nie tylko mówił o miłości do roślin i zwierząt, ale żył w zgodzie z tym, co głosił.”

– podkreślił papież Jan Paweł II podczas kanonizacji.

Stanowisko Świętego Franciszka – postrzeganie natury jako partnera, a nie obiektu do eksploatacji – stanowi rdzeń ekologicznej świadomości. To właśnie dlatego jest on patronem ekologów, inspirujacym do szukania nowych, bardziej zrównoważonych i szanujących środowisko naturalne sposobów życia.

Udostępnij