Jak wybrać platformę elektroniczną?

W świecie usług nie ma nic za darmo. Największą cenę jaką płaci się za rozwiązania darmowe, często bez odpowiedniego wsparcia w rozwiązaniach dla strategicznych procesów w firmie czy instytucji to np. nieudany przetarg bez możliwości reklamacji i stracony czas, nieraz wiele miesięcy (zgodnie ze starą zasadą: jaka płaca taka praca). Czy warto ryzykować miliony złotych? Zaczęliśmy od ceny i dlatego pierwsza rada:

Sprawę ceny zostawmy na koniec. Najpierw sprawdź kompetencje usługodawcy i sam produkt.

Jeżeli jesteś z sektora publicznego to oprócz referencji, stażu platformy w zamówieniach, ilości przeprowadzonych aukcji itp. będzie dla ciebie ważne to:

  • czy Platforma obsługuje dopuszczone w kraju podpisy elektroniczne?
  • jak te podpisy są obsługiwane (czy np. istnieje możliwość ich weryfikacji on-line, czy jest podpisywane oświadczenie woli, czy jest możliwość natychmiastowego wglądu w ofertę elektroniczną - bo to co jest wyświetlane na ekranie to tylko zestawienie elementów oferty a nie same oferty elektroniczne)
  • czy scenariusz aukcji lub licytacji jest zgodny z ustawą Pzp - niestety zdarza się że są błędne interpretacje a to może prowadzić do sporu przed KIO
  • czy platforma współpracuje z centrum certyfikacji w zakresie obsługi podpisów elektronicznych (daje to gwarancję prawidłowego działania)
  • czy Platforma zapewnia pełne wsparcie w zakresie projektowania procedury, wzorów dokumentów, pomocy technicznej dla uczestników?
  • czy jako Zamawiający będziesz musiał sam uczyć się wszystkiego (ryzyko popełnienia błędu) czy operator platformy zrobi za ciebie lwią cześć pracy związaną z elektronicznym przetargiem?
  • czy w regulaminie Operator nie uchyla się od odpowiedzialności za nieprawidłowości działania systemu?

To podstawowe problemy debiutantów w aukcjach elektronicznych. Dlatego warto wybrać taką platformę, przy której mamy gwarancję sukcesu. Soldea proponuje podzielenie się swoimi doświadczeniami jako Operatora aukcji od roku 2004. Z tego wynika naturalny podział pracy:

  • branżysta opisuje przedmiot zamówienia
  • specjalista od zamówień czuwa nad zgodnością formalną
  • operator platformy zajmuje się wszystkimi aspektami aukcji/licytacji elektronicznej łącznie z jej programowaniem

A cena? Można ją zawsze korzystnie negocjować. Operator pracuje na sukces swojego klienta - to warunek jego wynagrodzenia.

wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook