e-procurement

Systemy elektronicznych zakupów w sektorze prywatnym, ogólnie zwane e-procurement, to nic innego jak praktyczne zastosowanie aukcji czy licytacji elektronicznych. Co najważniejsze, zastosowanie aukcji nie wymaga wprowadzania żadnych istotnych zmian w istniejących procedurach zakupowych. Wystarczy do tradycyjnej "papierowej" formy przetargu dodać punkt elektronicznego konkursu ofert. Elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie zleceniami, podpis elektroniczny, e-faktura, mogą stanowić kolejne kroki do tworzenia nowoczesnej, elektronicznej platformy zakupowej. Aukcja elektroniczna to najprostszy sposób rozpoczęcia modernizacji systemu zakupów, i co za tym idzie, początek generowania znacznych oszczędności.

Aukcje elektroniczne w biznesie, podobnie jak w zamówieniach publicznych, cechuje dwustopniowość:

  • wstępna kwalifikacja potencjalnych dostawców na podstawie złożonych ofert wstępnych lub wniosków i niezbędnych dokumentów uwiarygodniających dostawcę
  • aukcja elektroniczna jako negocjacje online

Jeżeli przedsiębiorca prywatny wyłoni grono zaufanych i wiarygodnych dostawców określonych towarów lub usług, to kolejne transze zamówienia może sukcesywnie realizować poprzez cyklicznie powtarzające się aukcje adresowane do tego samego grona uczestników (takie rozwiązanie w zamówieniach publicznych nosi nazwę "dynamicznego systemu zakupów").

Prywatne firmy maja dużą swobodę w kształtowaniu warunków elektronicznych zakupów. Takie elementy procedury, jak sposób i termin składania wniosków, wymagane dokumenty, czas na przygotowanie oferty, są określone wewnętrznym regulaminem firmy. Duża elastyczność w stosowaniu różnych scenariuszy aukcji oraz możliwość jej optymalnego dopasowania do istniejącej kultury organizacyjnej, pozwala firmom prywatnym efektywnie wykorzystywać to nowoczesne narzędzie.

wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook