Możliwe scenariusze ocen

  1. Cena plus „bagaż” punktów. W tym wariancie do ceny oferty (kryterium 1) są dokładane stałe punkty uzyskane przez wykonawcę za spełnienie określonych wymagań. Należy wprowadzić symulowane dane tylko do pola Kryterium 1 oraz Bagaż punktów i wartości wag, pozostałe pola jako niewypełnione.
  2. Cena plus inne zmienne kryterium/ kryteria. Np. termin wykonania umowy może być skracany, udzielona gwarancja może być wydłużona itp. Należy wypełnić odpowiednio pola kryterium 1, kryterium 2 i wagi.
  3. Ocena mieszana: 2 lub 3 kryteria zmienne oraz bagaż punktów. Wypełniamy odpowiednie pola symulowanymi wartościami.

Instrukcja korzystania z kalkulatora

Wypełnij wymagane pola formularza znajdującego się poniżej. Należy wprowadzić dane dla co najmniej 2 wykonawców.

Wypełniając pola Waga należy zadbać by suma wag w ofercie (np. 80 i 20 lub 95 i 5 lub 60 i 40 lub 70 i 20 i 10) była równa 100.
Określ prawidłowo charakter kryterium: Cena im mniejsza tym lepsza, gwarancja czym większa tym lepsza. Ten wybór ma wpływ na zastosowanie odpowiednich algorytmów. We wszystkich algorytmach obowiązuje zasada porównania wartości badanej i wartości najkorzystniejszej.

Interpretacja

Ocena wielokryterialna pozwala na zaistnienie sytuacji, w której najkorzystniejsza oferta nie będzie ofertą najtańszą. Różnica cenowa miedzy ofertą najkorzystniejsza a ofertą najtańszą to cena jaką zapłacisz za wymagania "jakościowe". Warto sprawdzić czy ta różnica jest adekwatna do znaczenia tej jakości, np czy warto zapłacić 10% więcej za skrócenie terminu budowy chodnika o 7 dni? Znaczenie kryteriów regulujemy wagami.

Formularz kalkulatora

  Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Bagaż punktów
Wzór
Waga

Oferta Wykonawcy A
  Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Bagaż punktów
Wartość Łączna punktacja
Punkty

Oferta Wykonawcy B
  Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Bagaż punktów
Wartość Łączna punktacja
Punkty

Oferta Wykonawcy C
  Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Bagaż punktów
Wartość Łączna punktacja
Punkty

Po wypełnieniu wymaganych pól wciśnij przycisk
wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

Kalkulator punktacji

Kalkulator służy do symulacji punktacji spodziewanych ofert dla ocen wielokryterialnych.

Dzięki symulacji można optymalnie dobrać wagi dla wybranych kryteriów.

Kalkulator pozwala zastosować różne, dowolne wagi dla różnych kryteriów.

Kalkulator ma charakter poglądowy i treningowy. Dane do analizy pochodzą tylko od samych użytkowników. SOLDEA nie ponosi odpowiedzialności za wnioski jakie wyciąga użytkownik tej usługi.

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook