Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, roztworów leczniczych, produktów farmaceutycznych, wyrobów farmaceutycznych, czynników diagnostycznych i środków oftalmologicznych w podziale na 16 części.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych w podziale na 19 części


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, środków czyszczących oraz filtrów powietrza w podziale na 3 części, sprawa ZP.3520/69/17


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy pieluszek, pieluchomajtek, igieł j. uż., strzykawek j. uż., wyrobów z włókniny oraz aparatu do płynów infuzyjnych w podziale na 5 części.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy druków.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, substancji i preparatów chemicznych, mopów i ściereczek do sprzątania, szczotek do wc w podziale na 6 części.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji dźwigów i platform dla niepełnosprawnych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji dźwigów i platform dla niepełnosprawnych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy artykułów biurowych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy materiałów opatrunkowych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy preparatów dezynfekcyjnych, środków czystości, worków foliowych, substancji i preparatów chemicznych oraz szczotek do WC.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy roztworów leczniczych, środków oftalmologicznych, produktów farmaceutycznych, testów na obecność Helicobacter Pylori, preparatów do żywienia wewnątrzjelitowego, środków kontrastowych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy szaf metalowych biurowych.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Dostawy ubrań i odzieży ochronnej.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dostawy sukcesywne środków czystości do utrzymania higieny osobistej oraz środków do utrzymania czystości pomieszczeń i sanitariatów.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa fabrycznie nowego obuwia roboczego.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednorazowa dostawa 3 szt. przenośnych napędów elektrycznych firmy VAG ROTOP – 2000 lub produktów równoważnych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dostawa przepustnic żeliwnych w trybie licytacji elektronicznej.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa fabrycznie nowych hydrantów przeciwpożarowych DN 80.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Wznowienie i dostawa licencji na oprogramowanie oraz wznowienie i dostawa wsparcia technicznego na oprogramowanie.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych.


Województwo Łódzkie

Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiajacego transportem Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nosników danych.


Urząd Miasta Bolesławiec

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Bolesławiec w 2013 roku.


Województwo Łódzkie

Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiajacego transportem Wykonawcy artykułów pismienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa fabrycznie nowych zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 400 z obudową stałą wysokość zabudowy 2500mm, 12 szt.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Sukcesywna dostawa artykułów piśmienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa kopertownicy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.


PKP CARGO SA

Zakup węgla kamiennego i miału węglowego.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa artykułów piśmienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


UNIZETO Technologies SA

Świadczenie usług w zakresie dostawy kopert do maszynowego kopertowania z nadrukiem według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa artykułów piśmienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, nośników danych oraz urządzen wielofunkcyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


Urząd Miasta Bolesławiec

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Bolesławiec.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska

Postępowanie na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych będących własnością PEC Sp. z o.o. w okresie od 01 października 2011 r. do 30 września 2013 r.


Urząd Miasta Ruda Śląska

Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 24 i 26 w Rudzie Śląskiej.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa artykułów spożywczych, soków oraz wody dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa artykułów piśmienniczych, papieru, artykułów i materiałów biurowych.


PKP CARGO SA

Dostawa oleju napędowego.


Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych w 2011r. dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi


PKP CARGO SA

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.


UNIZETO Technologies SA

Dostawa kopert do maszynowego kopertowania z nadrukiem według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.


UNIZETO Technologies SA

Dostawa papieru offset o gramaturze 80g z nadrukiem według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.


KWB Konin w Kleczewie

Dostawa i instalacja macierzy dyskowej wg założeń oraz specyfikacji wymagań.


KWB Konin w Kleczewie

Dostawa herbaty expresowej i cukru.


POZSERWIS Poznań

Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych.


POZSERWIS Poznań

Dostawa mebli biurowych.


Urząd Miasta Bolesławiec

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Bolesławiec II.


Urząd Miasta Bolesławiec

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Bolesławiec.


POZSERWIS Poznań

Wykonanie i dostarczenie druków oraz kopert z nadrukiem zgodnie z wykazem.


POZSERWIS Poznań

Dostawa elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego dla obiektu Urzędu Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu.


POZSERWIS Poznań

Wykonanie i dostarczenie druków oraz kopert z nadrukiem zgodnie z wykazem.


UNIZETO Technologies SA

Dostawa papieru offset o gramaturze 80g z nadrukiem według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.


UNIZETO Technologies SA

Dostawa kopert do maszynowego kopertowania z nadrukiem według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Postępowanie na przebudowę budynku magazynowego na Centrum Dydaktyczne Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


S.Z.T.K. TAPS Maciej Kowalski

Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastosowaniem licytacji elektronicznej, na dostawę elementów foteli pasażerskich.


Agencja Rynku Rolnego

Przetarg nieograniczony z przewidywaną aukcją elektroniczną na zakup i dostawę do Centrali ARR, a także wykonanie obsługi serwisowo-gwarancyjnej 160 szt. komputerów.


DPD Polska Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie aukcji elektronicznej, na dostawę folii stretch.

wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook